صفت خصوصی cite در html نشانی اینترنتی URL نقل قول

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی cite در سند html می پردازیم. ویژگی cite مخصوص تگ q ، تگ blockquote ، تگ del و تگ ins می باشد.

صفت خصوصی cite در html نشانی اینترنتی URL نقل قول - سایت آموزی

کاربرد ویژگی خصوصی cite در سند html

ویژگی cite مخصوص تگ q ، تگ blockquote ، تگ del و تگ ins می باشد. ویژگی خصوصی cite در تگ های مذکور یک نشانی اینترنتی یا URL از سند HTML را مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی cite در تگ q و تگ blockquote نشانی اینترنتی یا URL از سند HTML که یک نقل قول کوتاه یا یک نقل قول بلند را توضیح می دهد، مشخص می نماید.

ویژگی خصوصی cite در تگ del آدرس اینترنتی یا URL یک متن حذف شده از سند HTML را نشان می دهد.

و درون تگ del توضیح داده می شود، که چرا متن مورد نظر حذف شده است. همچنین ویژگی cite در تگ ins آدرس اینترنتی یا URL یک متن جایگزین شده از سند HTML را نشان می دهد. و درون تگ ins توضیح داده می شود، که چرا متن مورد نظر جایگزین شده است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی cite در تگ q

<blockquote cite=”http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world’s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. WWF’s unique way of working combines global reach with a foundation in science, involves action at every level from local to global, and ensures the delivery of innovative solutions that meet the needs of both people and nature.
</blockquote>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world’s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. WWF’s unique way of working combines global reach with a foundation in science, involves action at every level from local to global, and ensures the delivery of innovative solutions that meet the needs of both people and nature.

مثال در مورد استفاده از ویژگی cite در تگ blockquote

<p>WWF’s goal is to:
<q cite=”http://www.wwf.org”>Build a future where people live in harmony with nature.</q>
We hope they succeed.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

WWF’s goal is to:
Build a future where people live in harmony with nature.
We hope they succeed.

مثال در مورد استفاده از ویژگی cite در تگ del

<p><del cite=”del_demo_cite.htm”>This text has been deleted</del></p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

This text has been deleted

مثال در مورد استفاده از ویژگی cite در تگ ins

<p>This is a text.
<ins cite=”why_inserted.htm”>This is an inserted text.</ins></p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

This is a text.
This is an inserted text.

بررسی ویژگی cite در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی cite در نسخه های HTML5 و HTML 4.0.1 پشتیبانی می شود. ویژگی cite از نظر کاربرد در دو نسخه HTML5 و HTML 4.0.1 تفاوتی ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی cite

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی cite در html نشانی اینترنتی URL نقل قول – اختصاصی سایت آموزی