صفت خصوصی controls در html | تگ video و تگ audio در سند اچ تی ام ال

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی controls ، که به تازگی در HTML5 معرفی شده است، می پردازیم. صفت controls مخصوص تگ audio و تگ video می باشد.

صفت خصوصی controls در html | تگ video و تگ audio - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی controls در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی controls مخصوص تگ audio و تگ video می باشد.

ویژگی controls ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی controls یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی controls برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

برای اینکه فایل های صوتی و تصویری ایجاد شده توسط تگ audio و تگ video ، قابلیت کنترل و دکمه های ضبط ، پخش ، توقف ، جلو عقب بردن فایل ، کم و زیاد کردن و… وجود داشته باشد، بایستی حتما از صفت controls درون این تگ ها استفاده کنیم.

صفت controls می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. play ( دکمه پخش فایل صوتی یا تصویری )
  2. Pause ( دکمه توقف فایل صوتی یا تصویری )
  3. Seeking
  4. Volume ( دکمه کم و زیاد کردن فایل صوتی یا تصویری )
  5. Fullscreen toggle ( کنترل بزرگنمایی صفحه فایل ویدیویی )
  6. Captions/Subtitles ( کنترل زیرنویس در صورت داشتن زیرنویس فایل ویدیویی )
  7. Track ( کنترل فایل متنی مخصوص فایل ویدیویی )

مثال در مورد استفاده از ویژگی controls در تگ audio و سند اچ تی ام ال

<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

مثال در مورد استفاده از ویژگی controls در تگ video و سند html

<video controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

بررسی ویژگی controls در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی controls یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی controls در تگ audio و تگ video

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی controls در html | تگ video و تگ audio – اختصاصی سایت آموزی