صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی data در سند HTML می پردازیم. ویژگی data ، مخصوص تگ object می باشد.

صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data

صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data | صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی data در سند HTML

ویژگی خصوصی data مخصوص تگ object می باشد.

ویژگی data ، مشخص کننده URL یا آدرس اینترنتی منابعی است که برای تگ object مورد استفاده قرار می گیرد.

تگ object ، یک شیء جاسازی شده در یک سند HTML را تعریف می کند.

از تگ object می توانید به عنوان جاسازی عناصر چند رسانه ای ( مانند فایل های صوتی ، تصویری ، اپلتهای جاوا ، اکتیو ایکس ، PDF ، فلش و… ) در صفحات سایت خود استفاده کنید.

شما همچنین می توانید از تگ object برای جاسازی یک صفحه از وبسایت دیگر ، به سند HTML خود استفاده کنید.

همچنین می توان از تگ param برای تصویب پلاگین هایی که به وسیله تگ object جاساز شده اند استفاده نمود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی data درون تگ object

بررسی ویژگی data در سند html 4.0.1 و HTML5 درون تگ object

خاصیت coords از نظر کاربرد در HTML 4.0.1 و HTML5 تفاوتی ندارد. و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی data در تگ object

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data

صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data

صفت خصوصی data در html | صفت data در تگ object | خاصیت data – اختصاصی سایت آموزی