صفت خصوصی enctype در HTML صفت enctype در تگ form

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی enctype ، می پردازیم. صفت enctype مخصوص تگ form می باشد. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی enctype در HTML صفت enctype در تگ form - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی enctype در سند HTML

ویژگی خصوصی enctype ، مخصوص تگ form می باشد. ویژگی enctype ، نحوه رمزگذاری داده های فرم برای ارسال به سرور را تعریف می کند. صفت enctype ، معمولا زمانی به کار می رود، که داده های فرم اچ تی ام ال جهت ارسال به سرور نیاز به رمزگذاری دارد. خاصیت enctype ، سه مقدار یا value می گیرد ، که در ادامه به توضیح مقادیر صفت enctype می پردازیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکته مهم

صفت enctype تنها در صورتی که ویژگی method درون تگ form برابر با مقدار post باشد ( “method=”post ) قابل استفاده است.

مقادیر صفت enctype درون عنصر form در سند HTML

  1. مقدار application/x-www-form-urlencoded
  2. مقدار multipart/form-data
  3. مقدار text/plain

۱- مقدار application/x-www-form-urlencoded در صفت enctype

مقدار application/x-www-form-urlencoded ، مقدار پیشفرض در صفت enctype می باشد.

در این حالت، همه کاراکترها قبل از ارسال فرم به سرور رمزگذاری می شوند.

به این ترتیب که فاصله ها به کاراکتر “+” تبدیل شده و بقیه کاراکترها به کدهای اسکی هگزادسیمال تبدیل می شوند.

۲- مقدار multipart/form-data در صفت enctype درون تگ form

در صورت استفاده از مقدار multipart/form-data ، هیچ یک از کاراکترها رمزگذاری نمی شوند.

این مقدار زمانی مورد نیاز است که داخل فرم html ، یک کنترل جهت ارسال فایل وجود داشته باشد.

۳- مقدار text/plain در صفت enctype درون تگ form

در صورت استفاده از مقدار text/plain ، فاصله ها به “+” تبدیل شده ولی بقیه کاراکترها تغییری نمی کنند.

مثال استفاده از ویژگی enctype با مقدار multipart/form-data درون تگ form

<form action=”/action_page_binary.asp” method=”post” enctype=”multipart/form-data”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

بررسی ویژگی enctype در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت enctype از نظر کاربرد در HTML4.01 و HTML5 تفاوتی ندارد و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی enctype درون تگ form

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی enctype در HTML صفت enctype در تگ form – اختصاصی سایت آموزی