صفت خصوصی http-equiv در HTML صفت http-equiv تگ meta

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد صفت http-equiv در سند html بپردازیم. ویژگی خصوصی http-equiv ، مخصوص تگ meta می باشد.

صفت خصوصی http-equiv در HTML صفت http-equiv تگ meta - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی http-equiv در سند HTML

ویژگی خصوصی http-equiv ، مخصوص تگ meta می باشد. خاصیت http-equiv یک هدر درخواست HTTP ، برای اطلاعات مقدار خصوصیت content درون تگ meta فراهم می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی http-equiv می تواند برای شبیه سازی هدر پاسخ HTTP استفاده شود. ویژگی خصوصی content معمولا درون تگ meta همراه با خاصیت http-equiv و یا خاصیت name می آید.

تمامی صفت های تگ meta اطلاعاتی را تحت عنوان متادیتا ها درون مقادیر خود جای می دهند. خاصیت content معمولا اطلاعاتی از محتوای وبسایت را برای خزش بهتر موتورهای جستجو فراهم می کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی http-equiv درون تگ meta

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”refresh” content=”30″>
</head>
<body>

<h2>My Website</h2>
<p>Some text…</p>

</body>
</html>

بررسی ویژگی خصوصیhttp-equiv در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی http-equiv درون نسخه های HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر از نظر کاربرد تفاوتی ندارد و در همه اسناد HTML پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی http-equiv درون تگ meta

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی http-equiv در HTML صفت http-equiv تگ meta – اختصاصی سایت آموزی