صفت خصوصی kind در HTML5 | خاصیت kind در تگ track

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد خاصیت خصوصی kind در سند html بپردازیم. ویژگی kind ، یک خاصیت جدید است که در HTML5 معرفی شده است. صفت kind ، مخصوص تگ track در سند html می باشد.

صفت خصوصی kind در HTML5 | خاصیت kind در تگ track - سایت آموزی

معرفی و کاربرد خاصیت خصوصی kind در سند اچ تی ام ال

خاصیت kind ، در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده است. ویژگی kind ، مخصوص تگ track در سند html می باشد.

ویژگی خصوصی kind معمولا درون تگ track جهت تعیین نوع متن آهنگ یا ویدئو ، در مجموعه تگ audio یا تگ video و داخل تگ track در اسناد html کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی kind درون سند html

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English”>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می فرمایید، درون تگ video ، تگ source و تگ track آمده است.

همچنین درون تگ track ، صفت kind با مقدار subtitles آمده است. که نمایانگر نوع زیرنویس در سند اچ تی ام ال است.

بررسی ویژگی عمومی kind در سند html4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی kind در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی kind درون تگ track

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی kind در HTML5 | خاصیت kind در تگ track – اختصاصی سایت آموزی