صفت خصوصی maxlength در HTML تگ input و textarea

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی maxlength در سند html می پردازیم. صفت maxlength مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی maxlength در HTML تگ input و textarea - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی maxlength در سند HTML

خاصیت maxlength مخصوص تگ input و تگ textarea در سند html می باشد. صفت اختصاصی maxlength در سند html ، جهت تعیین تعداد حداکثر کاراکتر های مجاز درون تگ های input و textarea کاربرد دارد. خاصیت maxlength در نسخه جدید html یعنی سند html5 معرفی شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از ویژگی maxlength درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
           Username: <input type=”text” name=”usrname” maxlength=”10″><br>
           <input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Username: 

مثال در مورد استفاده از ویژگی maxlength درون تگ textarea

<textarea rows=”4″ cols=”50″ maxlength=”50″>Enter text here…</textarea>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی maxlength در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی maxlength در نسخه HTML5 و  در نسخه HTML4.0.1  و نسخه های قدیمی تر برای تگ input و تگ textarea از نظر کاربرد تفاوتی نداشته و در همه نسخه های زبان HTML پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی maxlength درون تگ input و textarea

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی maxlength در HTML تگ input و textarea – اختصاصی سایت آموزی