صفت خصوصی min در HTML5 صفت min در تگ input و meter

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی min در سند html می پردازیم. صفت min مخصوص تگ input و تگ meter می باشد. ویژگی min در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی min در HTML5 صفت min در تگ input و meter - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی min در سند HTML

خاصیت min مخصوص تگ input و تگ meter در سند html می باشد. ویژگی اختصاصی min در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مقدار یا value در صفت min ، به عنوان کمترین حد داده های تگ input و تگ meter می باشد. درون تگ meter ، مقدار صفت min تعیین کننده بیشترین محدوده سنجش کار است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی min درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
       Enter a date before 1980-01-01:
      <input type=”date” name=”bday” max=”1979-12-31″>
       Enter a date after 2000-01-01:
      <input type=”date” name=”bday” min=”2000-01-02″>
      Quantity (between 1 and 5):
      <input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″>
      <input type=”submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی min درون تگ meter

<meter min=”0″ low=”40″ high=”90″ max=”100″ value=”95″></meter>

بررسی ویژگی min در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی min در نسخه HTML5  برای تگ های جدید input و meter معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی min درون تگ meter

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی min در HTML5 صفت min در تگ input و meter – اختصاصی سایت آموزی