صفت خصوصی multiple در HTML5 صفت multiple تگ select

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند html می پردازیم. صفت multiple مخصوص تگ input و تگ select می باشد. ویژگی multiple در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی multiple در HTML5 صفت multiple تگ select - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند HTML

خاصیت multiple مخصوص تگ input و تگ meter در سند html می باشد. ویژگی اختصاصی multiple در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی multiple یک صفت بیتی و یک صفت boolean است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی multiple برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

صفت multiple در تگ input ، تنها در زمانی که خاصیت type مقدار file را بگیرد کاربرد دارد و اجازه آپلود بیش از یک فایل را به کاربر در فرم html می دهد. همچنین استفاده از صفت multiple درون تگ select قابلیت انتخاب بیش از یک مورد گزینه های تعیین شده با تگ option برای کاربر در سند html مهیا می نماید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی multiple درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
       Select images: <input type=”file” name=”img” multiple>
      <input type=”submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی multiple درون تگ select

<select multiple>
       <option value=”volvo”>Volvo</option>
       <option value=”saab”>Saab</option>
       <option value=”opel”>Opel</option>
       <option value=”audi”>Audi</option>
</select>

بررسی ویژگی multiple در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی multiple یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی multiple در تگ input و تگ select

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی multiple در HTML5 صفت multiple تگ select – اختصاصی سایت آموزی