صفت خصوصی optimum در HTML مقدار بهینه درجه بندی

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی optimum در سند html می پردازیم. خاصیت optimum یک محدوده ای را تعریف می کند که به عنوان مقدار بهینه برای درجه بندی درون سند html در نظر گرفته می شود. صفت اختصاصی optimum مخصوص تگ meter می باشد.

صفت خصوصی optimum در HTML مقدار بهینه درجه بندی - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی optimum در سند HTML

خاصیت optimum یک محدوده ای را تعریف می کند که به عنوان مقدار بهینه برای درجه بندی درون سند html در نظر گرفته می شود. استفاده از خصوصیت optimum درون تگ meter ، مقدار مناسبی برای ثبت یک محدوده تعیین شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

صفت اختصاصی optimum مخصوص تگ meter می باشد. ویژگی optimum در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از این ویژگی خصوصی درون تگ meter

<meter value=”0.3″ high=”0.9″ low=”0.1″ optimum=”0.5″></meter>

بررسی این ویژگی خصوصی درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی optimum ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از این ویژگی خصوصی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی optimum در HTML مقدار بهینه درجه بندی – اختصاصی سایت آموزی