صفت خصوصی optimum در HTML

صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی optimum در سند html می پردازیم. خاصیت optimum یک محدوده ای را تعریف می کند که به عنوان مقدار بهینه برای درجه بندی درون سند html در نظر گرفته می شود.

صفت اختصاصی optimum مخصوص تگ meter می باشد.

صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter

صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter | صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter | صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter | صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter | صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter |  صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter |  صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter

معرفی ویژگی خصوصی optimum در سند HTML

خاصیت optimum یک محدوده ای را تعریف می کند که به عنوان مقدار بهینه برای درجه بندی درون سند html در نظر گرفته می شود.

استفاده از خصوصیت optimum درون تگ meter ، مقدار مناسبی برای ثبت یک محدوده تعیین شود.

صفت اختصاصی optimum مخصوص تگ meter می باشد.

ویژگی optimum در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی optimum درون تگ meter

بررسی ویژگی خصوصی optimum درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی optimum ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی optimum

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی optimum در HTML | صفت optimum تگ meter – اختصاصی سایت آموزی

توسط | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ،۲۳:۲۱:۲۹ +۰۰:۰۰ دی ۱۸ام, ۱۳۹۷|html دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |بدون دیدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

چهار × یک =