صفت خصوصی placeholder در HTML متن خاکستری راهنما

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی placeholder در سند html می پردازیم. ویژگی placeholder یک اشاره کوتاه به فیلد مربوط به تگ input یا تگ textarea جهت تشخیص بهتر نحوه تکمیل فیلد توسط کاربر می کند. صفت اختصاصی placeholder مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی placeholder در HTML متن خاکستری راهنما - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی placeholder در سند HTML

خاصیت placeholder یک اشاره کوتاه به فیلد مربوط به تگ input یا تگ textarea را از طریق یک متن خاکستری و مات درون آن فیلد معین می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

اشاره کوتاه موجود در فیلد ، در حقیقت یک راهنمایی برای کاربر است، که بداند چگونه فیلد مورد نظر را تکمیل کند. صفت اختصاصی placeholder مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد. ویژگی placeholder در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی placeholder درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
<input type=”text” name=”fname” placeholder=”First name”><br>
<input type=”text” name=”lname” placeholder=”Last name”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی placeholder درون تگ textarea

<textarea placeholder=”Describe yourself here…”></textarea>

بررسی ویژگی خصوصی placeholder درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی placeholder ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی placeholder

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی placeholder در HTML متن خاکستری راهنما – اختصاصی سایت آموزی