صفت خصوصی poster در HTML نمایش عکس هنگام دانلود

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی poster در سند html می پردازیم. ویژگی poster موجب نمایش یک عکس در هنگام بارگذاری فایل یا تا زمانی که کاربر فایل را اجرا نکرده است خواهد شد. صفت اختصاصی poster مخصوص تگ video می باشد.

صفت خصوصی poster در HTML نمایش عکس هنگام دانلود - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی poster در سند HTML

ویژگی اختصاصی poster موجب نمایش یک عکس در هنگام بارگذاری فایل یا تا زمانی که کاربر فایل را اجرا نکرده است خواهد شد. خاصیت poster ، آدرس یک عکس را به عنوان مقدار می پذیرد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

بهتر است این تصویر ، تصویر یکی از فریم های فیلم باشد. در صورتی که از خصوصیت poster استفاده نشود مرورگر به صورت پیش فرض اولین فریم از فیلم را نمایش خواهد داد. صفت اختصاصی poster مخصوص تگ video می باشد. ویژگی poster در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی poster درون تگ video

<video controls poster=”/images/w3html5.gif”>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

بررسی ویژگی خصوصی poster درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی poster ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی poster

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی poster در HTML نمایش عکس هنگام دانلود – اختصاصی سایت آموزی