صفت خصوصی required در HTML مقدار اجباری فیلد فرم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی required در سند html می پردازیم. ویژگی required ، مشخص می کند که فیلد ورودی تگ input ، تگ select و یا تگ textarea ، قبل از ارسال به سمت سرور حتما باید دارای مقداری باشد. صفت اختصاصی required ، مخصوص تگ input و تگ select و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی required در HTML مقدار اجباری فیلد فرم - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی required در سند HTML

ویژگی اختصاصی required ، مشخص می کند که فیلد ورودی تگ input ، تگ select و یا تگ textarea ، درون فرم html قبل از ارسال به سمت سرور حتما باید دارای مقدار باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

ویژگی required یک صفت بیتی و یک صفت boolean است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی required برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. صفت اختصاصی required ، مخصوص تگ input و تگ select و تگ textarea می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی required درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
Username: <input type=”text” name=”usrname” required>
<input type=”submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی required درون تگ select

<select required>
<option value=””>None</option>
<option value=”volvo”>Volvo</option>
<option value=”saab”>Saab</option>
<option value=”mercedes”>Mercedes</option>
<option value=”audi”>Audi</option>
</select>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی required درون تگ textarea

<form action=”/action_page.php”>
<textarea name=”comment” required></textarea>
<input type=”submit”>
</form>

بررسی ویژگی خصوصی required درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی required ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی required

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی required در HTML مقدار اجباری فیلد فرم – اختصاصی سایت آموزی