صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی reversed در سند html می پردازیم. ویژگی reversed ، می تواند اعداد لیست شمارشی را معکوس نماید.

صفت اختصاصی reversed ، مخصوص تگ ol می باشد.

صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی reversed در سند اچ تی ام ال

ویژگی اختصاصی reversed ، می تواند اعداد لیست شمارشی را از حالت پیش فرض ( صعودی ) به حالت معکوس ( نزولی ) تبدیل می کند.

ویژگی reversed یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی reversed برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

صفت اختصاصی reversed ، مخصوص تگ ol می باشد. تگ ol در ساخت لیست های شمارشی کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی reversed درون تگ ol

[html]<ol reversed>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی reversed درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی reversed ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی reversed

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol – اختصاصی سایت آموزی