صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی reversed در سند html می پردازیم. ویژگی reversed ، می تواند اعداد لیست شمارشی را معکوس نماید. صفت اختصاصی reversed ، مخصوص تگ ol می باشد.

صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی reversed در سند اچ تی ام ال

ویژگی اختصاصی reversed ، می تواند اعداد لیست شمارشی را از حالت پیش فرض ( صعودی ) به حالت معکوس ( نزولی ) تبدیل می کند. ویژگی reversed یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی reversed برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. صفت اختصاصی reversed ، مخصوص تگ ol می باشد. تگ ol در ساخت لیست های شمارشی کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی reversed درون تگ ol

<ol reversed>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

بررسی ویژگی خصوصی reversed درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی reversed ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی reversed

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی reversed در HTML معکوس اعداد لیست ol – اختصاصی سایت آموزی