صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی sandbox در سند html می پردازیم. ویژگی sandbox ، برای ایجاد گروهی از محدودیت ها درون محتوای یک قاب یا فریم در تگ iframe به کار می رود.

صفت اختصاصی sandbox ، مخصوص تگ iframe می باشد.

صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe

صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe | صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe

معرفی ویژگی خصوصی sandbox در سند HTML

ویژگی خصوصی sandbox برای ایجاد گروهی از محدودیت ها درون محتوای یک قاب یا فریم در تگ iframe به کار می رود.

وقتی خصوصیت sandbox تعریف شده باشد همه محدودیت های زیر برای قاب یا فریم مورد نظر در تگ iframe اعمال می شود:

  • محتوا باید از یک منبع یکتا باشد.
  • از ارسال های فرم جلوگیری می شود.
  • از اجرای اسکریپت ها جلوگیری می شود.
  • API ها را غیرفعال می کند.
  • از مرور دیگر زمینه ها توسط پیوندها جلوگیری می شود.
  • از استفاده افزونه ها جلوگیری می شود (توسط <embed> ، <object> ، <applet> )
  • محتوا را از هدایت به سمت مرور زمینه های رتبه بالا منع می کند.
  • از خصیصه های خودکار محتوا مانند پخش خودکار ویدئو ها یا تمرکز خودکار روی عناصر فرم جلوگیری می شود.

برای حذف برخی محدودیت ها از خاصیت sandbox مقادیر مورد نظر را با جدا سازی آنها با حرف فاصله در مقدار این صفت قرار می دهیم.

صفت اختصاصی sandbox ، مخصوص تگ iframe می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی sandbox درون تگ iframe

بررسی ویژگی خصوصی sandbox درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی sandbox ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی sandbox

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school 

صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe

صفت خصوصی sandbox در HTML صفت sandbox در تگ iframe – اختصاصی سایت آموزی