صفت خصوصی sandbox در HTML محدودیت در قاب iframe

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی sandbox در سند html می پردازیم. ویژگی sandbox ، برای ایجاد گروهی از محدودیت ها درون محتوای یک قاب یا فریم در تگ iframe به کار می رود. صفت اختصاصی sandbox ، مخصوص تگ iframe می باشد.

صفت خصوصی sandbox در HTML محدودیت در قاب iframe - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی sandbox در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی sandbox برای ایجاد گروهی از محدودیت ها درون محتوای یک قاب یا فریم در تگ iframe به کار می رود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

وقتی خصوصیت sandbox تعریف شده باشد همه محدودیت های زیر برای قاب یا فریم مورد نظر در تگ iframe اعمال می شود:

  • محتوا باید از یک منبع یکتا باشد.
  • از ارسال های فرم جلوگیری می شود.
  • از اجرای اسکریپت ها جلوگیری می شود.
  • API ها را غیرفعال می کند.
  • از مرور دیگر زمینه ها توسط پیوندها جلوگیری می شود.
  • از استفاده افزونه ها جلوگیری می شود (توسط <embed> ، <object> ، <applet> )
  • محتوا را از هدایت به سمت مرور زمینه های رتبه بالا منع می کند.
  • از خصیصه های خودکار محتوا مانند پخش خودکار ویدئو ها یا تمرکز خودکار روی عناصر فرم جلوگیری می شود.

برای حذف برخی محدودیت ها از خاصیت sandbox مقادیر مورد نظر را با جدا سازی آنها با حرف فاصله در مقدار این صفت قرار می دهیم.

صفت اختصاصی sandbox ، مخصوص تگ iframe می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی sandbox درون تگ iframe

<iframe src=”demo_iframe_sandbox.htm” sandbox></iframe>

بررسی ویژگی خصوصی sandbox درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی sandbox ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی sandbox

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی sandbox در HTML محدودیت در قاب iframe – اختصاصی سایت آموزی