صفت خصوصی selected در HTML حالت پیش فرض انتخاب

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی selected در سند html می پردازیم. ویژگی selected ، مشخص می کند تگ های option که دارای این صفت باشد، به صورت پیش فرض در وضعیت انتخاب قرار می گیرند. صفت اختصاصی selected ، مخصوص تگ potion در یک سند اچ تی ام ال می باشد.

صفت خصوصی selected در HTML حالت پیش فرض انتخاب - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی selected در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی selected مشخص می کند تگ های option که دارای این صفت هستند، به صورت پیش فرض در وضعیت انتخاب قرار گیرند.  خاصیت selected درون تگ option ، حالت پیش فرض انتخاب را در لیست های کشویی که داخل تگ select ایجاد می شود، تعیین می کند. صفت اختصاصی selected ، مخصوص تگ option در اسناد HTML می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی selected درون تگ option

<select>
<option value=”volvo”>Volvo</option>
<option value=”saab”>Saab</option>
<option value=”vw”>VW</option>
<option value=”audi” selected>Audi</option>
</select>

بررسی ویژگی خصوصی selected درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی selected ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی selected سند HTML

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی selected در HTML حالت پیش فرض انتخاب – اختصاصی سایت آموزی