صفت خصوصی shape در HTML شکل خاص بخشی از نقشه

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی shape در سند html می پردازیم. ویژگی shape ، درون تگ area ، یک شکل خاص را برای یک ناحیه از نقشه html که درون تگ map تعریف می شود، مشخص می کند. صفت اختصاصی shape ، مخصوص تگ area می باشد.

صفت خصوصی shape در HTML شکل خاص بخشی از نقشه - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی shape در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی shape درون تگ area ، یک شکل خاص را برای یک ناحیه از نقشه html که درون تگ map تعریف می شود، مشخص می کند. خاصیت shape درون تگ area همواره به همراه صفت coords استفاده می شود. که در کنار هم مشخص کننده اندازه ، شکل و ناحیه خاصی از نقشه html درون تگ map می باشند. صفت اختصاصی shape ، مخصوص تگ area می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی shape درون تگ area

<img src =”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

بررسی ویژگی خصوصی shape درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی shape ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی shape

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی shape در HTML شکل خاص بخشی از نقشه – اختصاصی سایت آموزی