صفت خصوصی srcdoc در HTML محتوای html در iframe

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srcdoc در سند html می پردازیم. ویژگی srcdoc ، یک محتوای HTML را درون قاب یا frame تولیدی توسط تگ iframe  مشخص می کند. خاصیت srcdoc ، مخصوص تگ iframe می باشد.

صفت خصوصی srcdoc در HTML محتوای html در iframe - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی srcdoc در سند اچ تی ام ال

ویژگی عمومی  srcdoc ، یک محتوای HTML را درون قاب یا frame تولیدی توسط تگ iframe  مشخص می کند. انتظار بر این است که در صورت استفاده از ویژگی srcdoc ، صفت sandbox و صفت seamless استفاده نماییم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

اگر یک مرورگر اینترنتی از خاصیت srcdoc پشتیبانی نماید، در صورت استفاده از صفت src ، محتوای مورد نظر در صفت src لغو می شود. در صورتی که خصوصیت srcdoc در یک مرورگر اینترنتی پشتیبانی نشود، به جای آن آدرس فایل مورد نظر در صفت src را لحاظ می کنند. خصوصیت srcdoc ، مخصوص تگ iframe می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srcdoc درون تگ iframe

<iframe srcdoc=”<p>Hello world!</p>” src=”demo_iframe_srcdoc.htm”></iframe>

بررسی ویژگی خصوصی srcdoc درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srcdoc ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srcdoc

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی srcdoc در HTML محتوای html در iframe – اختصاصی سایت آموزی