صفت خصوصی target در HTML باز شدن سند لینک شده

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی target در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی target مکان باز شدن همه پیوندها و فرم ها در صفحه را مشخص می کند. و قابل بازنویسی در تک تک پیوندها و فرم ها می باشد. خاصیت target درون سند HTML ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ form می باشد.

صفت خصوصی target در HTML باز شدن سند لینک شده - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی target در سند HTML

ویژگی خصوصی target ، مکان باز شدن همه پیوندها و فرم ها در صفحه را مشخص می کند. و قابل بازنویسی در تک تک پیوندها و فرم ها می باشد. ویژگی target برای تگ a و تگ area مشخص می کند، سند لینک داده شده در کجا باید باز شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خصوصیت target درون تگ base جهت تعیین مکان باز شدن کلیه لینک های یک صفحه یا کل صفحات وبسایت استفاده می شود. صفت اختصاصی target درون تگ form نیز معادل شماره یا کلمه ای است که مکان نمایش پاسخ فرم html ، پس از ارسال داده ها می باشد. که می تواند شامل صفحه یا تب جدید، قاب داخل صفحه و یا صفحه جاری باشد. خاصیت target ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ form می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ a

<a href=”https://siteamoozi.com/” target=”_blank”>Visit Siteamoozi</a>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ area

<img src=”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun” target=”_blank”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

صفت خصوصی target در HTML باز شدن سند لینک شده

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ base

<head>
<base target=”_blank”>
</head>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی target درون تگ form

<form action=”/action_page.php” method=”get” target=”_blank”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

بررسی ویژگی خصوصی target درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی target ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی target

تگ html
a بله بله بله بله بله
area بله بله بله بله بله
base بله بله بله بله بله
form بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی target در HTML باز شدن سند لینک شده – اختصاصی سایت آموزی