صفت عمومی class در html نام مشترک در گروه تگ ها

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد خاصیت عمومی class در سند html بپردازیم. با ما همراه باشید.

صفت عمومی class در html | ویژگی class | خاصیت class در سند html

کاربرد خاصیت عمومی class در سند html

صفت class به عنوان یک صفت عمومی در سند html می باشد. صفات عمومی که معادل انگلیسی آنها Global Attributes می باشد، برای کلیه تگ های html کاربرد دارند. خصوصیت عمومی class نیز در دسته صفات عمومی html قرار میگیرد. و استفاده از صفت class برای تگ های html عمومیت دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

گاهی نیاز دارید، گروهی از تگ های html را از طریق کدهای css یا javascript یا php درون یک گروه مدیریت نمایید.

بدین منظور برای دسترسی به آن گروه تگ می توانید از ویژگی عمومی class در سند html استفاده کنید.

خاصیت عمومی class یک مقدار اسمی از نوع رشته ای می گیرد.

از طریق این class های مشترک ، دسترسی به این گروه تگ ها را برای اعمال تغییرات در آنها از طریق زبان های css و javascript و php ممکن می کنید.

صفت عمومی class در html | ویژگی class | خاصیت class در سند html

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی class

[html]<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<title>Untitled Document</title>
<style>
.example11 {
color: red;
}
.example12 {
color: red;
}
</style>
</head>

<body>
<p class=”example11″>text example</p>
<div class=”example1″>text example</div>
<p class=”example2″>text example</p>
<div class=”example2″>text example</div>
<h2 class=”example1″>text example</h2>
<h3 class=”example1″>text example</h3>
</body>
</html>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

text example

text example

text example

text example

text example

text example

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید، گروه تگ ها با اسم کلاس example1 همگی رنگ قرمز فونت را از طریق کد های css دریافت نموده اند. در حقیقت دسترسی به این تگ ها با اسم class مربوطه مهیا شده است.

همچنین گروه تگ ها با اسم کلاس example2 همگی رنگ آبی فونت را از طریق کد های css دریافت نموده اند. در حقیقت دسترسی به این تگ ها با اسم class مربوطه مهیا شده است.

بررسی ویژگی عمومی class در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی class در نسخه های HTML5 و HTML 4.0.1 پشتیبانی می شود.

ویژگی عمومی class از نظر کاربرد در دو نسخه HTML5 و HTML 4.0.1 تفاوتی ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی class

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی class در html نام مشترک در گروه تگ ها – اختصاصی سایت آموزی