صفت عمومی dir در html راست چین و چپ چین در HTML

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی عمومی dir در سند HTML می پردازیم. با ما همراه باشید.

صفت عمومی dir در html راست چین و چپ چین در HTML - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی عمومی dir در سند HTML

خاصیت عمومی dir ، در دسته صفت عمومی یا Global Attributes قرار می گیرد. با استفاده از خاصیت عمومی dir میتوان جهت قرار گیری محتوای یک تگ html را مشخص کنیم. خاصیت dir می تواند علاوه بر تگ html مورد نظر ، محتوای تگ را نیز راست چین ( RTL ) و یا چپ چین ( LTR ) کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکات مهم

۱- محتوای راست چین یا rtl برای زبان هایی همچون زبان فارسی کاربرد دارد.

۲- محتوای چپ چین یا ltr برای زبان هایی همچون زبان انگلیسی کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی dir با مقدار RTL ( راست چین )

<p dir=“rtl”>این یک متن فارسی و جهت آن راست به چپ است.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

این یک متن فارسی و جهت آن راست به چپ است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی dir با مقدار LTR ( چپ چین )

<p dir=“ltr”>Write this text left-to-right!</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Write this text left-to-right!

بررسی ویژگی عمومی dir در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی data-* یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی dir

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی dir در html راست چین و چپ چین در HTML – اختصاصی سایت آموزی