صفت عمومی draggable در HTML5 قابلیت drag و drop

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد خاصیت عمومی draggable در سند html بپردازیم. ویژگی draggable ، یک خاصیت جدید است که در HTML5 معرفی شده است.

صفت عمومی draggable در HTML5 قابلیت drag و drop - سایت آموزی

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی draggable در سند html

ویژگی draggable به عنوان یک صفت عمومی در سند html می باشد. صفات عمومی که معادل انگلیسی آنها Global Attributes می باشد، برای کلیه تگ های html کاربرد دارند. خصوصیت عمومی draggable نیز در دسته صفات عمومی html قرار میگیرد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

و استفاده از خاصیت draggable برای تگ های html عمومیت دارد. خاصیت عمومی draggable ، در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده است. با استفاده از خاصیت draggable برای یک تگ html امکان جابجایی یا drag and drop را فراهم می کنیم.

نکته مهم

۱- لینک ها و تصاویر به صورت پیش فرض ، قابلیت جابجایی را دارند.

۲- ویژگی draggable اغلب در عملیات کشیدن و رها کردن برای تگ های html و دسترسی با زبان جاوا اسکریپت برای اعمال تغییرات استفاده می شود.

مقادیر مورد استفاده برای ویژگی عمومی draggable درون سند html

خاصیت draggable دارای سه مقدار برای کنترل عملیات جابجایی تگ های html می باشد، که عبارتنداز:

  1. مقدار true
  2. مقدار false
  3. مقدار auto

۱- مقدار true برای ویژگی عمومی draggable

مقدار true در خاصیت draggable ، قابلیت جابه جایی یک تگ html را فعال می نماید.

۲- مقدار false برای ویژگی عمومی draggable

مقدار false در خاصیت draggable ، قابلیت جابه جایی یک تگ html را غیرفعال می نماید.

۳- مقدار auto برای ویژگی عمومی draggable

در صورت استفاده از مقدار auto در خاصیت draggable ، قابلیت جابه جایی بصورت پیش فرض توسط مرورگر تعیین می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی draggable درون سند html

<p draggable=”true”>این پاراگراف قابلیت جایجایی یا را دارد.</p>

بررسی ویژگی عمومی draggable در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی draggable در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی draggable

صفت html chromeinternet-explorerfirefoxsafariopera
draggable ۴.۰ ۹.۰ ۳.۵ ۶.۰ ۱۲.۰

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی draggable در HTML5 قابلیت drag و drop – اختصاصی سایت آموزی