صفت عمومی hidden در html | مخفی کردن قابلیت نمایش

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی hidden در  سند html بپردازیم. خاصیت hidden یک صفت عمومی برای تگ های HTML است. با ما همراه باشید.

صفت عمومی hidden در html | مخفی کردن قابلیت نمایش - سایت آموزی

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی hidden در سند html

ویژگی hidden یک صفت عمومی برای تگ های HTML است.

خاصیت hidden یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی عمومی hidden برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

در صورت استفاده از ویژگی hidden درون تگ های html ، تگ مورد نظر در مرورگر اینترنتی ، قابلیت نمایش خود را از دست می دهد. و عبارت بهتر تگ html مورد نظر مخفی یا غیر قابل نمایش می گردد.

مثال در مورد استفاده از خاصیت عمومی hidden در سند اچ تی ام ال

[html]<p hidden>This paragraph should be hidden.</p>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همان طور که در مثال بالا ملاحظه می نمایید، تگ p یا پاراگراف که دارای خاصیت hidden می باشد، برای خروجی کد html در مرورگر اینترنتی ، غیر قابل نمایش شده است.

بررسی خاصیت hidden درون نسخه های html 4.0.1 و HTML5 و XHTML

خاصیتhidden از نظر کاربرد در HTML5 و HTML 4.0.1 تفاوتی ندارد. و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

در XHTML ، خاصیت hidden به صورت صفت بیتی و بدون مقدار نمی آید. در XHTML باید در صورت استفاده از صفت hidden آن را برابر با مقدار hidden قرار داد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت hidden

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی hidden در html | مخفی کردن قابلیت نمایش – اختصاصی سایت آموزی