صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی id در سند html بپردازیم. ویژگی id یک صفت عمومی برای اختصاص یک شناسه به تگ های HTML است. با ما همراه باشید.

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی id در سند html

ویژگی id یک صفت عمومی برای تگ های HTML است.

صفات عمومی که معادل انگلیسی آنها Global Attributes می باشد، برای کلیه تگ های html کاربرد دارند.

خصوصیت عمومی id نیز در دسته صفات عمومی html قرار میگیرد.

و استفاده از ویژگی id برای تگ های html عمومیت دارد.

گاهی نیاز دارید، یک تگ html را از طریق کدهای css یا javascript یا php به صورت اختصاصی تغییرات دهید.

بدین منظور بایستی برای دسترسی به آن تگ می توانید از ویژگی عمومی id در سند html استفاده کنید.

خاصیت عمومی id یک مقدار اسمی از نوع رشته ای می گیرد.

از طریق این ویژگی id یا شناسه مخصوص تگ ، دسترسی به این تگ را برای اعمال تغییرات در آن از طریق زبان های css و javascript و php ممکن می کنید.

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

نکته مهم

مقدار اسمی ویژگی id ، مخصوص همان تگ می باشد. و به هیچ عنوان درون آن سند html نباید به تگ دیگری اختصاص داده شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی id

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

this is a paragraph.

this is a paragraph.

this is a paragraph.

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید، تگ پاراگراف یا p که دارای شناسه یا مقدار اسمی  first-paragraph در خصوصیت id می باشد، رنگ قرمز فونت را از طریق کد های css دریافت نموده است.

و سایر پاراگراف ها به صورت پیش فرض با رنگ فونت مشکی در خروجی مرورگر نمایش داده شدند.

نکته مهم

جهت استفاده از ویژگی id درون کدهای css بایستی در ابتدای مقدار اسمی یک علامت # قرار دهید.

بررسی ویژگی عمومی id در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی id در نسخه های HTML5 و HTML 4.0.1 پشتیبانی می شود.

ویژگی عمومی id از نظر کاربرد در دو نسخه HTML5 و HTML 4.0.1 تفاوتی ندارد.

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | 

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی id

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html | صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html

صفت عمومی id در HTML | صفت id | خاصیت id | شناسه تگ html – اختصاصی سایت آموزی