صفت عمومی lang در HTML5 نوع زبان محتوای تگ HTML

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی lang در  سند html بپردازیم. خاصیت lang یک صفت عمومی برای تگ های HTML است. با ما همراه باشید.

صفت عمومی lang در HTML5 نوع زبان محتوای تگ HTML - سایت آموزی

معرفی و کاربرد خاصیت عمومی lang در سند html

ویژگی عمومی lang یک صفت عمومی برای تگ های HTML است. ویژگی lang در سند HTML5 به عنوان صفت عمومی تگ های HTML یا Global Attribute محسوب می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

اما ویژگی lang در نسخه HTML4.01 یک صفت عمومی نیست و مخصوص تگ iframe ، تگ hr ، تگ br ، تگ frameset ، تگ frame ، تگ base ، تگ param و تگ script بود. خاصیت lang در اسناد HTML5 جهت تعیین نوع زبان محتوای تگ مربوطه کاربرد دارد.

نمونه های معمول مقادیر این خاصیت عبارتند از:

en برای زبان انگلیسی ، es برای زبان اسپانیایی ، fr برای زبان فرانسه و … می باشد.

مثال در مورد استفاده از خاصیت عمومی lang در سند html5

<p lang=”fa”>این یک پاراگراف به زبان فارسی است.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

این یک پاراگراف به زبان فارسی است.

بررسی خاصیت lang درون نسخه های html 4.0.1 و HTML5

ویژگی lang در سند HTML5 به عنوان صفت عمومی تگ های HTML یا Global Attribute محسوب می شود.

اما ویژگی lang در نسخه HTML4.01 یک صفت عمومی نیست و مخصوص تگ iframe ، تگ hr ، تگ br ، تگ frameset ، تگ frame ، تگ base ، تگ param و تگ script بود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت عمومی lang در سند HTML5

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی lang در HTML5 نوع زبان محتوای تگ HTML – اختصاصی سایت آموزی