صفت عمومی spellcheck در HTML5 املای محتوا input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت عمومی spellcheck در سند html می پردازیم. ویژگی spellcheck ، مشخص می کند که یک تگ محتوایی html از نظر املایی و دستور زبان بایستی چک شود یا خیر؟ خصوصیت عمومی spellcheck ، به عنوان یک صفت عمومی تگ های html محسوب می شود.

صفت عمومی spellcheck در HTML5 املای محتوای input - سایت آموزی

معرفی ویژگی عمومی spellcheck در سند اچ تی ام ال

ویژگی عمومی  spellcheck ، درون تگ های html ، مشخص می کند که یک تگ محتوایی html از نظر املایی و دستور زبان بایستی چک شود یا خیر؟

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خصوصیت spellcheck ، جهت چک کردن موارد زیر کاربرد دارد:

  1. چک کردن مقدار فیلد تگ input ( به جز نوع password در این تگ )
  2. چک کردن مقدار داخل باکس پیغام حاصل از تگ textarea
  3. چک کردن محتوای درونی یک تگ html

خاصیت spellcheck ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و خاصیت عمومی spellcheck ، به عنوان یک صفت عمومی تگ های html محسوب می شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی spellcheck درون تگ p

<p contenteditable=”true” spellcheck=”true”>This is a paragraph.</p>

بررسی ویژگی عمومی spellcheck درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی spellcheck ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی spellcheck

صفت html chromeinternet-explorerfirefoxsafariopera
spellcheck ۹.۰ ۱۰.۰ ۲.۰ ۵.۱ ۱۰.۵

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی spellcheck در HTML5 املای محتوا input – اختصاصی سایت آموزی