صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت style در سند html می پردازیم. ویژگی style ، درون کلیه تگ های html جهت تغییر سبک یا استایل ویژگی های ظاهری تگ مربوطه به صورت درون خطی داخل همان تگ html کاربرد دارد. خاصیت style ، برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی عمومی style در سند HTML

ویژگی عمومی style ، ویژگی style ، درون کلیه تگ های html جهت تغییر سبک یا استایل ویژگی های ظاهری تگ مربوطه به صورت درون خطی داخل همان تگ html کاربرد دارد. خاصیت style ، برای کلیه تگ های html می باشد. و البته استفاده زیاد از این صفت در یک سند اچ تی ام ال توصیه نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی style درون تگ h1 و p

<h2 style=”color:blue;text-align:center”>This is a header</h2>

<p style=”color:green”>This is a paragraph.</p>

بررسی ویژگی عمومی style درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی style ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی style

صفت html
style بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی style در HTML استایل inline در تگ html – اختصاصی سایت آموزی