صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت title در سند html می پردازیم. ویژگی title ، جهت تعیین اطلاعات اضافی در مورد یک تگ html ، درون کلیه تگ های html کاربرد دارد.

خاصیت title ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html

صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html | صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html

معرفی ویژگی عمومی title در سند HTML

ویژگی عمومی title ، جهت تعیین اطلاعات اضافی در مورد یک تگ html ، درون کلیه تگ های html کاربرد دارد.

این اطلاعات اغلب به عنوان یک متن راهنما برای تگ مورد نظر در زمانی که ماوس روی تگ مربوطه حرکت می کند، نمایش داده می شود.

خاصیت title ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی title درون تگ abbr و p

اهمیت استفاده از صفت title درون تگ های html از دیدگاه سئو ( SEO )

استفاده از صفت title برای تگ های محتوایی و تگ هایی که حاوی تصویر ، صوت ، ویدئو و فایل ها در اسناد html هستند، از نظر سئو ( SEO ) اهمیت بسیار زیادی دارد.

استفاده از ویژگی title به خصوص درون تگ img ، تگ audio ، تگ video و تگ a نسبت به سایر عناصر محتوایی ( اعم فایل ، تصاویر ، ویدئو و محتوا ) در اسناد html از منظر optimize بودن کدنویسی html وبسایت شما و رعایت اصول سئو اهمیت بیشتری دارد.

استفاده صحیح از صفت title درون تگ های html تاثیر بسزایی در ارتقای سئو و بهینه سازی وبسایت شما خواهد داشت.

صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html

بررسی ویژگی عمومی title درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی title ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی title

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html

صفت عمومی title در HTML | صفت title در تگ های html – اختصاصی سایت آموزی