صفت عمومی translate در HTML مدیریت ترجمه تگ html

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت title در سند html می پردازیم. ویژگی translate ، مشخص می کند که یک تگ html ( عنصر html ) باید ترجمه شود یا خیر؟ خاصیت translate ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی translate در HTML مدیریت ترجمه تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی عمومی translate در سند HTML

ویژگی عمومی translate ، مشخص می کند که یک تگ html ( عنصر html ) باید ترجمه شود یا خیر؟ در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می کنید روی صفحه راست کلیک کرده و گزینه  ( translate to english ) را انتخاب کنید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

و نتیجه را در خصوص دو بار استفاده از کلمه بستنی در ادامه مشاهده کنید:

در این خط ما از translate=“no” استفاده کرده ایم: بستنی

در این خط ما از class=“notranslate” استفاده کرده ایم: بستنی

نکته مهم

استفاده از class=“notranslate” به جای translate=“no” نتیجه بهتری خواهد داد. خاصیت translate ، یک صفت عمومی برای کلیه تگ های html می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی translate درون تگ p

<p translate=”no”>Don’t translate this!</p>
<p>This can be translated to any language.</p>

مقادیر مورد استفاده در صفت translate

  • مقدار yes : مشخص می کند که محتوای تگ html مورد نظر باید ترجمه شود.
  • مقدار no : مشخص می کند که محتوای تگ html مورد نظر نباید ترجمه شود.

بررسی ویژگی عمومی translate درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی translate ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی translate

صفت html
translate عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی translate در HTML مدیریت ترجمه تگ html – اختصاصی سایت آموزی