صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-timing-function در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation-timing-function در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-timing-function در زبان طراحی css

خاصیت animation-timing-function ، منحنی سرعت یک انیمیشن درون یک تگ html را مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقادیر صفت جدید animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید animation-timing-function که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۱۱ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار linear
 2. مقدار ease
 3. مقدار ease-in
 4. مقدار ease-out
 5. مقدار ease-in-out
 6. مقدار step-start
 7. مقدار step-end
 8. مقدار steps
 9. مقدار cubic-bezier
 10. مقدار initial
 11. مقدار inherit

مقدار linear درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار linear قرار دهیم، این خصوصیت می تواند یک یا چند نام را در انیمیشن هایی که با دستور keyframe@ ساخته شده اند، برای یک تگ html مهیا کند.

مقدار ease درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، مدت زمان چرخه یک انیمیشن را مشخص نماییم.

مقدار ease-in درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-in قرار دهیم، انیمیشن ابتدا در جهت پیش فرض رو به جلو ( forwards ) و سپس در جهت رو به عقب یا معکوس ( backwards ) روی تگ html اجرا می گردد.

مقدار ease-out درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-out قرار دهیم، می توانم برای یک تگ html ، اجرای انیمیشن را به تاخیر بیندازیم.

مقدار ease-in-out درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار ease-in-out قرار دهیم، می توانیم تعداد دفعات تکرار شدن انیمیشن درون یک تگ html مشخص کنیم.

مقدار step-start درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار step-start قرار دهیم، می توانیم جهت گیری انیمیشن را درون یک تگ html تعیین کنیم، که آیا انیمیشن باید به جلو ، عقب و یا در چرخه های متناوب پخش شود.

مقدار step-end درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار step-end قرار دهیم، می توانیم قبل از شروع اجرای انیمیشن یا پس از پایان اجرای انیمیشن درون تگ html مورد نظر ، یک سبک یا استایل ایجاد کنیم.

مقدار steps درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار steps قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنیم یا به حرکت در آوریم.

مقدار cubic-bezier درون خاصیت animation-timing-function در زبان css

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با یک مقدار cubic-bezier قرار دهیم، می توانیم برای یک تگ html ، چرخه یک انیمیشن را متوقف کنیم یا به حرکت در آوریم.

مقدار initial درون خاصیت animation-timing-function در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت animation-timing-function در زبانسی اس اس

اگر خاصیت animation-timing-function را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

مثال در مورد خاصیت animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس

div {animation-timing-function: linear;}

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن

بررسی خاصیت animation-timing-function از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation-timing-function در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

بررسی ساختاری خصوصیت animation-timing-function

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-timing-function در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت animation-timing-function در css سرعت انیمیشن – اختصاصی سایت آموزی