صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی background در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی background در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته برخی مقادیر برای ویژگی background در نسخه CSS3 تعریف شده است.

صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

معرفی و کاربرد ویژگی background در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت background ، می توانیم چندین ویژگی دیگر را برای مدیریت پس زمینه در css به صورت مقادیر ترکیبی تعریف نماییم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

به عبارت دیگر می توانیم درون یک خط کد ، چند ویژگی دیگر پس زمینه را به عنوان مقدار ، درون ویژگی background ، خلاصه نویسی کنیم.

مقادیر خاصیت background در زبان طراحی css

صفت کاربردی background که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۰ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار background-color
  2. مقدار background-image
  3. مقدار background-position
  4. مقدار background-size
  5. مقدار background-repeat
  6. مقدار background-origin
  7. مقدار background-clip
  8. مقدار background-attachment
  9. مقدار initial
  10. مقدار inherit

مقدار background-color درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-color قرار دهیم، در این حالت می توانیم یک رنگ پس زمینه برای تگ html مربوطه تعریف کنیم.

مثال براساس مقدار background-color برای خاصیت background

div{background:red;}

مقدار background-image درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-image قرار دهیم، می توانیم یک یا چند تصویر روی هم را به عنوان پس زمینه تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-image برای خاصیت background

div{background:url(“Siteamoozi.gif”);}

مقدار background-position درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-position قرار دهیم، می توانیم مکان یک پس زمینه را بر روی تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-position برای خاصیت background

div{background:left center;}

مقدار background-size درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-size قرار دهیم، می توانیم اندازه تصویر پس زمینه یک تگ html را تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-size برای خاصیت background

div{background:40% 30%;}

مقدار background-repeat درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-repeat قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که تصویر پس زمینه تکرار شود یا نه و یا اینکه چگونه تکرار شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال براساس مقدار background-repeat برای خاصیت background

div{background:no-repeat;}

مقدار background-origin درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-origin قرار دهیم،

مثال براساس مقدار background-origin برای خاصیت background

div{background:content-box;}

مقدار background-clip درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-clip قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که شروع ترسیم پس زمینه تگ html در کدام ناحیه باشد.

مثال براساس مقدار background-clip برای خاصیت background

div{background:border-box;}

مقدار background-attachment درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-attachment قرار دهیم، می توانیم تنظیم نماییم اگر صفحه وب Scroll دارد، تصویر پس زمینه در اسکرول به بالا و پایین در جای خود ثابت بماند یا خیر.

مثال براساس مقدار background-attachment برای خاصیت background

div{background:fixed;}

مقدار initial درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

بررسی خاصیت background از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی background در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته برخی مقادیر برای ویژگی background در نسخه CSS3 تعریف شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

بررسی ساختاری خصوصیت background

عناوین ساختاری خاصیت background-origin وضعیت ساختاری خاصیت background-origin
مقدار پیش فرض خصوصیات تکی پس زمینه
قابلیت توارث ندارد
قابلیت تحرک دارد
ورژن css صفت CSS1 + مقادیر جدید در CSS3
سینتکس صفت در جاوا اسکریپت "object.style.background="red url(smiley.gif) top left no-repeat

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی