صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی background در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی background در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است. البته برخی مقادیر برای ویژگی background در نسخه CSS3 تعریف شده است.

صفت background در css تنظیم پس زمینه در سی اس اس

معرفی و کاربرد ویژگی background در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت background ، می توانیم چندین ویژگی دیگر را برای مدیریت پس زمینه در css به صورت مقادیر ترکیبی تعریف نماییم.

به عبارت دیگر می توانیم درون یک خط کد ، چند ویژگی دیگر پس زمینه را به عنوان مقدار ، درون ویژگی background ، خلاصه نویسی کنیم.

مقادیر خاصیت background در زبان طراحی css

صفت کاربردی background که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 10 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار background-color
  2. مقدار background-image
  3. مقدار background-position
  4. مقدار background-size
  5. مقدار background-repeat
  6. مقدار background-origin
  7. مقدار background-clip
  8. مقدار background-attachment
  9. مقدار initial
  10. مقدار inherit

مقدار background-color درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-color قرار دهیم، در این حالت می توانیم یک رنگ پس زمینه برای تگ html مربوطه تعریف کنیم.

مثال براساس مقدار background-color برای خاصیت background

مقدار background-image درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-image قرار دهیم، می توانیم یک یا چند تصویر روی هم را به عنوان پس زمینه تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-image برای خاصیت background

مقدار background-position درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-position قرار دهیم، می توانیم مکان یک پس زمینه را بر روی تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-position برای خاصیت background

مقدار background-size درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-size قرار دهیم، می توانیم اندازه تصویر پس زمینه یک تگ html را تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-size برای خاصیت background

مقدار background-repeat درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-repeat قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که تصویر پس زمینه تکرار شود یا نه و یا اینکه چگونه تکرار شود.

مثال براساس مقدار background-repeat برای خاصیت background

مقدار background-origin درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-origin قرار دهیم،

مثال براساس مقدار background-origin برای خاصیت background

مقدار background-clip درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-clip قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که شروع ترسیم پس زمینه تگ html در کدام ناحیه باشد.

مثال براساس مقدار background-clip برای خاصیت background

مقدار background-attachment درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-attachment قرار دهیم، می توانیم تنظیم نماییم اگر صفحه وب Scroll دارد، تصویر پس زمینه در اسکرول به بالا و پایین در جای خود ثابت بماند یا خیر.