صفت background-attachment در css پس زمینه scroll

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-attachment در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی background-attachment در زبان css در نسخه اول این زبان طراحی یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت background-attachment در css پس زمینه scroll

معرفی و کاربرد ویژگی جدید background-attachment در زبان طراحی سی اس اس

با استفاده از خاصیت background-attachment می توانید تنظیم نمایید اگر صفحه وب شما Scroll دارد، تصویر پس زمینه در اسکرول به بالا و پایین در جای خود ثابت بماند یا خیر.

این ویژگی css معمولا درون تگ body در سند html کاربرد دارد.

مقادیر صفت جدید background-attachment در زبان طراحی css

صفت جدید background-attachment که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار scroll
  2. مقدار fixed
  3. مقدار local
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار scroll درون خاصیت background-attachment در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-attachment را برابر با مقدار scroll قرار دهیم، تصویر پس زمینه همراه با تگ html که معمولا تگ body یا تگ بدنه است، scroll می شود. این مقدار همان مقدار پیش فرض خاصیت background-attachment می باشد.

مقدار fixed درون خاصیت background-attachment در زبان css

اگر خاصیت background-attachment را برابر با یک مقدار fixed قرار دهیم، تصویر پس زمینه بدنه یا تصویر پس زمینه تگ body نسبت به محل نمایش ثابت می شود.

مقدار local درون خاصیت background-attachment در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-attachment را برابر با یک مقدار local قرار دهیم، تصویر پس زمینه بدنه یا تصویر پس زمینه تگ body همراه با تمام محتویات تگ body ، ثابت می شود.

مقدار initial درون خاصیت background-attachment در زبان css

اگر خاصیت background-attachment را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background-attachment در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-attachment را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت background-attachment در زبان طراحی css

[html]body{background-attachment:fixed;}[/html]

صفت background-attachment در css پس زمینه scroll

بررسی خاصیت background-attachment از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی background-attachment در زبان css در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت background-attachment

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background-attachment در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت background-attachment در css پس زمینه scroll – اختصاصی سایت آموزی