صفت border-image-source در css آدرس حاشیه تصویری

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-image-source در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی border-image-source در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت border-image-repeat در css ناحیه حاشیه تصویری

معرفی ویژگی کاربردی border-image-source در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-image-source می توانیم آدرس تصویری که در حاشیه یک تگ html ، جای می گیرد را تعیین کنیم. اگر مقدار این ویژگی برابر با none باشد و یا تصویر قابل نمایش نباشد استایل های مربوط به حاشیه اصلی یا border اصلی بر روی تگ html مربوطه اعمال می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در غیر این صورت حاشیه اصلی قابل مشاهده نخواهد بود و به جای آن حاشیه تصویری که توسط ویژگی های سی اس اس که برای تگ html تعریف شده اند، ترسیم می شود

مقادیر صفت کاربردی border-image-source در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-image-repeat که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار image

مقدار none درون خاصیت border-image-source در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-image-source را برابر با مقدار none قرار دهیم، اگر یک مقداری باشد، تمام ناحیه حاشیه تصویری کشیده خواهد شد. مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض صفت border-image-source می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت border-image-source

div{border-image-source:none;}

مقدار image درون خاصیت border-image-source در زبان css

اگر خاصیت border-image-source را برابر با مقدار image قرار دهیم، در این حالت مقدار وارد شده همان مسیر تصویری خواهد بود، که در حاشیه تگ html قرار می گیرد.

مثال براساس مقدار image برای خاصیت border-image-source

div{border-image-source:url(border.png);}

صفت border-image-repeat در css ناحیه حاشیه تصویری

صفت border-image-source در css آدرس حاشیه تصویری

بررسی خاصیت border-image-source از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-image-source در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خاصیت border-image-source

عناوین ساختاری خاصیت border-image-source وضعیت ساختاری خاصیت border-image-source
مقدار پیش فرض none
قابلیت توارث ندارد
قابلیت تحرک ندارد
ورژن css صفت CSS3
سینتکس صفت در جاوا اسکریپت "object.style.borderImageSource="url(border.png)

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-image-source در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-image-source در css آدرس حاشیه تصویری – اختصاصی سایت آموزی