صفت border-top-width در css ضخامت حاشیه بالا تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-top-width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-top-width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-top-width در css ضخامت حاشیه بالا تگ - سایت آموزی

معرفی صفت border-top-width در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-top-width می توانیم ضخامت حاشیه بالا یا ضخامت border بالا یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقادیر صفت کاربردی border-top-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-top-width که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار medium
  2. مقدار thin
  3. مقدار thick
  4. مقدار length
  5. مقدار initial

مقدار medium درون خاصیت border-top-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top-width را برابر با مقدار کلیدی medium قرار دهیم، در حقیقت یک ضخامت متوسط مخصوص برای حاشیه بالا یا یک ضخامت متوسط مخصوص برای border بالا یک تگ html تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار medium برای خاصیت border-top-width

[html]div{border-top-width:medium;}[/html]

مقدار thin درون خاصیت border-top-width در زبان css

اگر خاصیت border-top-width را برابر با مقدار کلیدی thin قرار دهیم، یک ضخامت نازک مخصوص برای حاشیه بالا یا یک ضخامت نازک مخصوص برای border بالا یک تگ html تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار thin برای خاصیت border-top-width

[html]div{border-top-width:thin;}[/html]

مقدار thick درون خاصیت border-top-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top-width را برابر با مقدار کلیدی thick قرار دهیم، در حقیقت یک ضخامت کلفت مخصوص برای حاشیه بالا یا یک ضخامت کلفت مخصوص برای border بالا یک تگ html تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار thick برای خاصیت border-top-width

[html]div{border-top-width:thick;}[/html]

مقدار length درون خاصیت border-top-width در زبان css

اگر خاصیت border-top-width را برابر با مقدار length قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه بالا یا ضخامت border بالا را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

ویژگی border-top-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت border بالایی تگ html به کار می رود.

مثال براساس مقدار length برای خاصیت border-top-width

[html]div{border-top-width:20px;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-top-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت border-top-width در css ضخامت حاشیه بالا تگ

بررسی خاصیت border-top-width از نظر نسخه زبان طراحی css

خصوصیت کاربردی border-top-width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری صفت border-top-width در css

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-top-width در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-top-width در css ضخامت حاشیه بالا تگ – اختصاصی سایت آموزی