صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-count در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-count در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-count در زبان طراحی css

ویژگی column-count می تواند تعداد ستون ها را برای محتوای تگ html مورد نظر تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-count جهت چند ستونی کردن محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد بیشتری دارد.

مقادیر صفت کاربردی column-count در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-count که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدارauto
  3. مقدار initial

مقدار number درون خاصیت column-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-count را برابر با مقدار number قرار دهیم، یعنی یک عدد برای تعیین تعداد ستون های تگ html مربوطه تعیین می کنیم.

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید.

با استفاده از خاصیت column-count قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما در مثالی مقدار خاصیت column-count را برابر ۳ قرار دادیم.

به مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element </div>[/html]

در این مثال محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
column-count: 3;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element

مقدار auto درون خاصیت column-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-count را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی همان مقدار پیش فرض خاصیت که حالت یک ستونه در تگ html است برای آن اعمال می گردد.

مقدار auto ، مقدار پیش فرض خاصیت column-count می باشد.

مقدار initial درون خاصیت column-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-count را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html

بررسی خاصیت column-count از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-count در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-count

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-count در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html – اختصاصی سایت آموزی