صفت column-fill در css چیدمان ستون ها محتوای تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-fill در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-fill در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-fill در زبان طراحی css

ویژگی column-fill می تواند چیدمان ستون ها را برای محتوای تگ html مورد نظر از منظر ارتفاع تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-fill جهت تراز کردن ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … رایج تر است.

مقادیر صفت کاربردی column-fill در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-fill که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار balance
  2. مقدارauto
  3. مقدار initial

مقدار balance درون خاصیت column-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-fill را برابر با مقدار balance قرار دهیم، یعنی می خواهیم چیدمان ستون های تگ html مربوطه را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنیم.

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید. و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

با استفاده از خاصیت column-count و خاصیت column-fill قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود. در این صورت شما کافی است مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ مقدار خاصیت column-fill را برابر auto قرار دهید.

به مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-fill در css چیدمان ستون ها محتوای تگ html

مقدار auto درون خاصیت column-fill در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-fill را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی همان مقدار پیش فرض خصوصیت که حالت چیدمان نشده یا ترازبندی نشده محتوای ستون های تگ html مورد نظر است، اعمال می گردد.

مقدار auto ، مقدار پیش فرض خاصیت column-fill می باشد.

مقدار initial درون خاصیت column-fill در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-fill را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت column-count در css تعداد ستون ها محتوای تگ html

بررسی خاصیت column-fill از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-fill در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-fill

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-fill در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-fill در css چیدمان ستون ها محتوای تگ html

صفت column-fill در css چیدمان ستون ها محتوای تگ html – اختصاصی سایت آموزی