صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-gap در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-gap در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی column-gap در زبان طراحی css

ویژگی column-gap می تواند فاصله بین ستون های محتوای تگ html مورد نظر را تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-gap جهت تعیین فاصله بین ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … رایج تر است.

مقادیر صفت کاربردی column-gap در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-gap که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدارnormal
  3. مقدار initial

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت column-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-gap را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی جهت تعیین فاصله بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

نکته مهم

این مقدار عددی عمدتا براساس واحد px یا em و یا % ( درصدی ) تعیین می گردد.

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید. و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

ضمنا شما می خواهید یک فاصله معین نیز بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمایید.

با استفاده از خاصیت column-count ، خاصیت column-fill و خاصیت column-gap قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما در مثالی مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ ، مقدار خاصیت column-fill را برابر balance و مقدار خاصیت column-gap را برابر با ۲۰px قرار دادیم.

به مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

همچنین با استفاده از خاصیت column-gap و مقدار طولی ۲۰px یک فاصله ۲۰ پیکسلی ، بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمودیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
-webkit-column-gap:20px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-gap:20px; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;
column-gap:20px;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ html

مقدار normal درون خاصیت column-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-gap را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک فاصله مخصوص و پیش فرض بین محتوای ستون های تگ html مورد نظر اعمال نماییم.

مقدار normal ، مقدار پیش فرض خاصیت column-gap می باشد.

مقدار initial درون خاصیت column-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-gap را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ html

بررسی خاصیت column-gap از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-gap در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-gap

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-gap در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ

صفت column-gap در css فاصله ستون های محتوای تگ – اختصاصی سایت آموزی

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]