صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-rule-color در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-rule-color در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی | آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-rule-color در زبان طراحی css

ویژگی column-rule-color می تواند رنگ خطوط بین ستون های محتوای تگ html مورد نظر را جهت تشخیص بهتر فاصله بین ستون ها تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-rule-color جهت تعیین رنگ خطوط بین ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد دارد.

مقادیر صفت کاربردی column-rule-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-rule-color که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار initial

مقدار color درون خاصیت column-rule-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک رنگ برای خطوط بین محتوای ستون های تگ html مربوطه تعیین کنیم.

این رنگ می تواند از نوع رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA ، هگزادسیمال و… باشد.

[html]div {-webkit-column-rule-color: red; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule-color: red; /* Firefox */
column-rule-style: red;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت column-rule-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-rule-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ۳ ستون بیاورید.

و همینطور چیدمان ستون های ایجاد شده را از منظر ارتفاع ، ترازبندی یا بالانس کنید.

ضمنا شما می خواهید یک فاصله معین نیز بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمایید.

و در عین حال می خواهید خطوطی را بین محتوای ستون های این تگ html تعیین کنید.

با استفاده از خاصیت column-count ، خاصیت column-fill ، خاصیت column-gap و خاصیت column-rule قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما مقدار خاصیت column-count را برابر با ۳ ، مقدار خاصیت column-fill را برابر balance ، مقدار خاصیت column-gap را برابر با ۲۰px و مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

به تگ div مورد نظر در مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element </div>[/html]

محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-count در زبان css براساس ۳ ستون تعریف کردیم. و همچنین از خصوصیت column-fill با مقدار balance جهت چیدمان تراز برای ستون های محتوای تگ div مورد نظر استفاده کردیم.

ارتفاع تگ div نیز به میزان ۱۹۲px تعیین شده است. و تراز برای ستون های مورد نظر توسط خصوصیت column-fill براساس همین ارتفاع تنظیم می گردد.

همچنین با استفاده از خاصیت column-gap و مقدار طولی ۲۰px یک فاصله ۲۰ پیکسلی ، بین محتوای ستون های تگ html تعیین نمودیم.

ضمنا در این مثال مقادیر خاصیت column-rule را به صورت double و ۵ پیکسلی همراه با رنگ قرمز قرار دادیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفات مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفات جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {height: 192px;
-webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-count: 3; /* Firefox */
-webkit-column-fill: balance; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-fill: balance; /* Firefox */
-webkit-column-gap:20px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-gap:20px; /* Firefox */
-webkit-column-rule:5px double red; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-rule:5px double red; /* Firefox */
column-count: 3;
column-fill: balance;
column-gap:20px;
column-rule:5px double red;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / defines the number of columns an element

صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی

صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی

بررسی خاصیت column-rule-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-rule-color در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-rule-color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-rule-color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی

صفت column-rule-color در css | رنگ محتوای ستونی – اختصاصی سایت آموزی