صفت column-width در css عرض محتوای ستونی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی column-width در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی جدید column-width در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت column-width در css | عرض محتوای ستونی تگ html آموزش طراحی سایت حرفه ای | فیلم آموزش طراحی سایت

معرفی ویژگی کاربردی column-width در زبان طراحی css

ویژگی column-width می تواند عرض ستون ها را برای محتوای تگ html مورد نظر تعیین کند.

استفاده از خصوصیت column-width جهت عرض ستون های محتوای تگ html به خصوص در روزنامه های آنلاین ، مجله های آنلاین ، اشعار آنلاین و … کاربرد بیشتری دارد.

مقادیر صفت کاربردی column-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی column-width که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length
  3. مقدار initial

مقدار auto درون خاصیت column-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-width را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی همان مقدار پیش فرض خاصیت که براساس مرورگر تعیین می گردد، برای آن اعمال می شود.

مقدار auto ، مقدار پیش فرض خاصیت column-width می باشد.

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت column-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-width را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی یک مقدار عددی برای تعیین عرض ستون های تگ html مربوطه تعیین می کنیم.

مقدار length که یک مقدارعددی در خاصیت column-width است، معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای تعیین عرض محتوای ستون های تگ html به کار می رود.

مثلا فرض کنید شما یک تگ div بلند دارید و می خواهید محتوای درون این تگ div را در ستون هایی با عرض معین بیاورید.

با استفاده از خاصیت column-width قادر به اجرای چنین کاری خواهید بود.

برای این منظور ما در مثالی مقدار خاصیت column-width را برابر ۴۰۰px قرار دادیم.

به مثال زیر توجه کنید:

[html]<div> The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element </div>[/html]

در این مثال محتوای تگ div بالا را با استفاده از خصوصیت column-width در زبان css براساس ۴۰۰px تعریف کردیم.

نکات مهم

همانطور که می بینید از پیشوند -webkit- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مررگرهای گوگل کروم ، سافاری و اپرا استفاده نمودیم.

هچنین از پیشوند -moz- قبل از نام صفت مورد نظر جهت رندر شدن عملیات این صفت جدید برای مرورگر فایرفاکس استفاده کرده ایم.

[html]div {-webkit-column-width: 400px; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-column-width: 400px; /* Firefox */
column-width: 400px;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element / The column-count property defines the number of columns an element

مقدار initial درون خاصیت column-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت column-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت column-width در css | عرض محتوای ستونی تگ html

بررسی خاصیت column-width از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت column-width در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت column-width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت column-width در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت column-width در css عرض محتوای ستونی تگ html

صفت column-width در css عرض محتوای ستونی تگ html – اختصاصی سایت آموزی