صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-column-end در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-column-end در سطح 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است.

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

معرفی ویژگی کاربردی grid-column-end در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-column-end می توانیم اندازه خط ستون انتهای یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-column-end در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-column-end که در ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است، 2 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار span n
  3. مقدار column-line

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

مقدار auto درون خاصیت grid-column-end در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار auto قرار دهیم، باعث می شود آیتم بصورت خودکار در سیستم گرید جای بگیرد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-column-end می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-column-end

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

مقدار span n درون خاصیت grid-column-end در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار span n قرار دهیم، یعنی می خواهیم با یک شماره تعیین کنیم که انتهای خط ستون آیتم گرید به اندازه چند ترک بزرگ تر شود.

مثال براساس مقدار span n برای خاصیت grid-column-end

مقدار column-line درون خاصیت grid-column-end در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار column-line قرار دهیم، یعنی می خواهیم از طریق یک شماره خط ، انتهای خط ستون یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار column-line برای خاصیت grid-column-end

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

صفت grid-column-end در css خط ستون انتهای آیتم grade

بررسی خاصیت grid-column-end از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-column-end در سطح 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح 1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-column-end

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-column-end در زبان طراحی سی اس اس