صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-column-end در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-column-end در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-column-end در زبان طراحی css

توسط خاصیت grid-column-end می توانیم اندازه خط ستون انتهای یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-column-end در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-column-end که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار span n
  3. مقدار column-line

مقدار auto درون خاصیت grid-column-end در زبان css

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار auto قرار دهیم، باعث می شود آیتم بصورت خودکار در سیستم گرید جای بگیرد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-column-end می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-column-end

[html] div {grid-row-end: auto;} [/html]

صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid - سایت آموزی

مقدار span n درون خاصیت grid-column-end در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار span n قرار دهیم، یعنی می خواهیم با یک شماره تعیین کنیم که انتهای خط ستون آیتم گرید به اندازه چند ترک بزرگ تر شود.

مثال براساس مقدار span n برای خاصیت grid-column-end

[html] div {grid-row-end: span 4;} [/html]

مقدار column-line درون خاصیت grid-column-end در زبان css

اگر خاصیت grid-column-end را برابر با مقدار column-line قرار دهیم، یعنی می خواهیم از طریق یک شماره خط ، انتهای خط ستون یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار column-line برای خاصیت grid-column-end

[html] div {grid-row-end: 2;} [/html]

صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid

صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-column-end از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-column-end در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-column-end

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-column-end در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-column-end در css ستون انتهای آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی