صفت grid-gap در css فاصله بین ردیف و ستون آیتم grade

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-gap در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-gap در سطح 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است.

صفت grid-gap در css فاصله بین ردیف و ستون آیتم grade

معرفی ویژگی کاربردی grid-gap در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-gap می توانیم فاصله بین ردیف و ستون آیتم های گرید ( grade ) را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-gap در حقیقت مختصرنویسی 2 خصوصیت دیگر در سی اس اس گرید می باشد که عبارتند از:

  1. خصوصیت grid-row-gap
  2. خصوصیت grid-column-gap

مقادیر صفت کاربردی grid-gap در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-gap که در ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است، 2 مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار grid-row-gap
  2. مقدار grid-column-gap

صفت grid-gap در css فاصله بین ردیف و ستون آیتم grade

مقدار grid-row-gap درون خاصیت grid-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-gap را برابر با مقدار grid-row-gap قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و % و … جهت تعیین فاصله بین ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-row-gap برای خاصیت grid-gap

مقدار grid-column-gap درون خاصیت grid-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-gap را برابر با مقدار grid-column-gap قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و % و … جهت تعیین فاصله بین ستونی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-column-gap برای خاصیت grid-gap

صفت grid-gap در css فاصله بین ردیف و ستون آیتم grade

بررسی خاصیت grid-gap از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-gap در سطج 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح 1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-gap

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-gap در زبان طراحی سی اس اس