صفت grid-row در css خط ردیف شروع و انتهای آیتم grade

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-row در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-row در سطح 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است.

صفت grid-row در css خط ردیف شروع و انتهای آیتم grade

معرفی ویژگی کاربردی grid-row در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-row می توانیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع و انتهای ردیف آیتم های گرید ( grade ) را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-row در حقیقت مختصرنویسی 2 خصوصیت دیگر در سی اس اس گرید می باشد که عبارتند از:

  1. خصوصیت grid-row-start
  2. خصوصیت grid-row-end

مقادیر صفت کاربردی grid-row در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-row که در ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است، 2 مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار grid-row-start
  2. مقدار grid-row-end

صفت grid-row در css خط ردیف شروع و انتهای آیتم grade

صفت grid-row در css خط ردیف شروع و انتهای آیتم grade

مقدار grid-row-start درون خاصیت grid-row در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row را برابر با مقدار grid-row-start قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع خط ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-row-start برای خاصیت grid-row

مقدار grid-row-end درون خاصیت grid-row در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row را برابر با مقدار grid-row-end قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و انتهای خط ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-row-end برای خاصیت grid-row

صفت grid-row در css خط ردیف شروع و انتهای آیتم grade

بررسی خاصیت grid-row از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-row در سطج 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح 1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-row

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-row در زبان طراحی سی اس اس