صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-row در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-row در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-row در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-row می توانیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع و انتهای ردیف آیتم های گرید ( grade ) را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-row در حقیقت مختصرنویسی ۲ خصوصیت دیگر در سی اس اس گرید می باشد که عبارتند از:

  1. خصوصیت grid-row-start
  2. خصوصیت grid-row-end

مقادیر صفت کاربردی grid-row در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-row که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار grid-row-start
  2. مقدار grid-row-end

صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid

صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid - سایت آموزی

مقدار grid-row-start درون خاصیت grid-row در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row را برابر با مقدار grid-row-start قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و شروع خط ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-row-start برای خاصیت grid-row

[html] div {grid-row: 20px;} [/html]

مقدار grid-row-end درون خاصیت grid-row در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row را برابر با مقدار grid-row-end قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک شماره با span ( ترک ) و یا یک شماره خط جهت تعیین اندازه و انتهای خط ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار grid-row-end برای خاصیت grid-row

[html] div {grid-row: 20px;} [/html]

صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-row از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-row در سطج ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-row

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-row در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-row در css ردیف شروع و انتها آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی