صفت grid-row-gap در css فاصله بین ردیف آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-row-gap در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-row-gap در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-row-gap در css فاصله بین ردیف آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-row-gap در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-row-gap می توانیم فاصله بین ردیفی آیتم های گرید ( grade ) را مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-row-gap در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-row-gap که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۱ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )

صفت grid-row-gap در css فاصله بین ردیف آیتم grid

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت grid-row-gap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row-gap را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و % و … جهت تعیین فاصله بین ردیفی آیتم های grade ( گرید ) مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت grid-row-gap

[html] div {grid-row-gap: 20px;} [/html]

صفت grid-row-gap در css فاصله بین ردیف آیتم grid - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-row-gap از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-row-gap در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-row-gap

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-row-gap در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-row-gap در css فاصله بین ردیف آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی