صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-row-start در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-row-start در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-row-start می توانیم اندازه خط ردیف شروع یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-row-start که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار row-line

صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid

مقدار auto درون خاصیت grid-row-start در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row-start را برابر با مقدار auto قرار دهیم، باعث می شود آیتم بصورت خودکار در سیستم گرید جای بگیرد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-row-start می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-row-start

[html] div {grid-row-start: auto;} [/html]

مقدار row-line درون خاصیت grid-row-start در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row-start را برابر با مقدار row-line قرار دهیم، یعنی می خواهیم از طریق یک شماره خط یا نام خط مکان ، شروع یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار row-line برای خاصیت grid-row-start

[html] div {grid-row-start: 2;} [/html]

صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid

بررسی خاصیت grid-row-start از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-row-start در سطج ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-row-start

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid

صفت grid-row-start در css ردیف شروع آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی