صفت grid-row-start در css | خط ردیف شروع آیتم grade

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-row-start در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-row-start در سطح 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است.

صفت grid-row-start در css | خط ردیف شروع آیتم grade

معرفی ویژگی کاربردی grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-row-start می توانیم اندازه خط ردیف شروع یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-row-start که در ماژول سی اس اس گرید سطح 1 معرفی شده است، 2 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار row-line

صفت grid-row-start در css | خط ردیف شروع آیتم grade

مقدار auto درون خاصیت grid-row-start در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row-start را برابر با مقدار auto قرار دهیم، باعث می شود آیتم بصورت خودکار در سیستم گرید جای بگیرد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-row-start می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-row-start

مقدار row-line درون خاصیت grid-row-start در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-row-start را برابر با مقدار row-line قرار دهیم، یعنی می خواهیم از طریق یک شماره خط یا نام خط مکان ، شروع یک آیتم گرید را مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار row-line برای خاصیت grid-row-start

صفت grid-row-start در css | خط ردیف شروع آیتم grade

بررسی خاصیت grid-row-start از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-row-start در سطج 1 زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح 1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-row-start

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-row-start در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی