صفت transition-property در css تعیین خاصیت های افکت

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت transition-property در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی transition-property در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت transition-property در css تعیین خاصیت های افکت

معرفی و کاربرد ویژگی transition-property در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت transition-property در CSS3 می توانیم مدت زمانی برای اجرای افکت تغییر یا transition در یک تگ html تعیین نماییم.

خصوصیت transition-property عمدتا براساس ثانیه و میلی ثانیه ، زمان اجرای افکت ترانزیشن را تعیین می کند.

مقدار پیش فرض در این خاصیت مقدار ۰ است. چرا که هیچ گونه زمانی برای افکت تغییر یا ترانزیشن جهت اجرا برای تگ html مربوطه وجود نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی transition-property در زبان طراحی css

صفت transition-property که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار all
  3. مقدار property
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت transition-property در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-property را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم هیچکدام از خاصیت های تگ html مربوطه در عملیات افکت تغییر یا ترانزیشن شرکت نکند.

[html] div {transition-property: none;} [/html]

مقدار all درون خاصیت transition-property در زبان css

اگر خاصیت transition-property را برای یک عنصر html برابر با مقدار all قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تمام خاصیت های تگ html مربوطه در عملیات افکت تغییر یا ترانزیشن شرکت نمایند.

[html] div {transition-property: all;} [/html]

مقدار property درون خاصیت transition-property در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-property را برای یک عنصر html برابر با مقدار property قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم اسم آن دسته از خاصیت های تگ html مربوطه که می بایست در عملیات افکت تغییر یا ترانزیشن شرکت نمایند، را آورده و با کاما آنها را تفکیک نماییم.

[html] div {transition-property: color , border , background-color , width;} [/html]

در مثال بالا ۴ خاصیت width ، background-color ، border و color که با کاما از هم جدا کرده ایم در تگ div مربوطه در اجرای افکت ترانزیشن که براساس ثانیه یا میلی ثانیه تعریف خواهد شد، شرکت می کنند.

مثلا در حالت هاور می توان با یک افکت و زمان تعیین شده رنگ پس زمینه و رنگ فونت و یا حاشیه و عرض را در عنصر html مورد نظر تغییر داد.

مقدار initial درون خاصیت transition-property در زبان css

اگر خاصیت transition-property را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت transition-property در زبان سی اس اس

اگر خاصیت transition-property را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت transition-property در css تعیین خاصیت های افکت

صفت transition-property در css تعیین خاصیت های افکت

بررسی خاصیت transition-property از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی transition-property در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت transition-property در زبان طراحی سی اس اس