عملگرها در برنامه نویسی بخش اول عملگر های یکانی

عملگر ها در برنامه نویسی بخش اول را در این مقاله برای شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

عملگر ها در برنامه نویسی بخش اول

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول | عملگر ها | operator | عملگر های یکانی

عملگر ( operator )

عملگر، ( Operator ) در برنامه‌نویسی به ساختاری گفته می‌شود که رفتاری مشابه با تابع دارد.

اما از نظر سازمان گرامری با آن متفاوت می‌باشد.

در برنامه نویسی جهت اجرای برخی عملیات روی داده ها بایستی از عملگر ها استفاده کنیم.

اغلب عملگرها در زبان‌های برنامه‌نویسی تنها یک یا دو عملوند دارند.

و تعداد اندکی از عملگرها از تعداد بیشتری عملوند برخوردار هستند.

با وجود این تفاوت‌ها می‌توان بسیاری از عملگرها نظیر عملگر باقی‌مانده‌ تقسیم یک عدد بر عددی دیگر را با یک تابع دو پارامتری که چنین عملی را انجام می‌دهد معادل دانست.

Operator ها معمولا با استفاده از یک نماد نمایش داده می‌شوند. اما استفاده از نام‌هایی همچون div یا AND و Is نیز در زبان‌های امروزی به عنوان Operator مشاهده می‌شود.

در یک تقسیم بندی عملگرها را براساس عملوند ها به سه دسته تقسیم می کنند:

عملگرهایی که دارای یک عملوند هستند، عملگر های یکانی ( Unary Operators ) نام دارند.

عملگرهایی که دارای دو عملوند هستند، و عملگرهای باینری یا دودویی ( Binary Operators ) نامیده می شوند.

و عملگرهایی که دارای سه عملوند هستند، و عملگرهای تِرنِری یا سه‌تایی ( Ternary Operators ) می‌نامند.

مهم ترین عملگرها در برنامه نویسی عبارتنداز:

  1. عملگرهای حسابی ( arithmetic operators )

  2. عملگرهای رابطه ای ( Relational Operators )

  3. عملگرهای منطقی ( Logical Operators )

  4. عملگرهای افزایش و کاهش ( Increment and Decrement Operators )

  5. عملگرهای شرطی ( Conditional Operators )

  6. عملگرهای انتساب ( Assignment Operators )

  7. عملگرهای بیتی ( Bitwise Operators ) 

  8. عملگرهای ساده تبدیل نوع ( Casting Operators )

  9. عملگرهای آرایه ( Array Operators )

در بخش های بعدی این آموزش به توضیح انواع عملگرها که در بالا ذکر کردیم می پردازیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش دوم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول عملگر های یکانی – اختصاصی سایت آموزی