عملگرها در برنامه نویسی بخش اول | عملگر ها | operator | عملگر های یکانی

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول را در این مقاله برای شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول | عملگر ها | operator | عملگر های یکانی

operator | عملگر های یکانی

عملگر ( operator )

عملگر، ( Operator ) در برنامه‌نویسی به ساختاری گفته می‌شود که رفتاری مشابه با تابع دارد.

اما از نظر سازمان گرامری با آن متفاوت می‌باشد.

در برنامه نویسی جهت اجرای برخی عملیات روی داده ها بایستی از عملگرها استفاده کنیم.

اغلب عملگرها در زبان‌های برنامه‌نویسی تنها یک یا دو عملوند دارند.

و تعداد اندکی از عملگرها از تعداد بیشتری عملوند برخوردار هستند.

با وجود این تفاوت‌ها می‌توان بسیاری از عملگرها نظیر عملگر باقی‌مانده‌ تقسیم یک عدد بر عددی دیگر را با یک تابع دو پارامتری که چنین عملی را انجام می‌دهد معادل دانست.

Operator ها معمولا با استفاده از یک نماد نمایش داده می‌شوند. اما استفاده از نام‌هایی همچون div یا AND و Is نیز در زبان‌های امروزی به عنوان Operator مشاهده می‌شود.

در یک تقسیم بندی عملگرها را براساس عملوند ها به سه دسته تقسیم می کنند:

عملگرهایی که دارای یک عملوند هستند، عملگر های یکانی ( Unary Operators ) نام دارند.

عملگرهایی که دارای دو عملوند هستند، و عملگرهای باینری یا دودویی ( Binary Operators ) نامیده می شوند.

و عملگرهایی که دارای سه عملوند هستند، و عملگرهای تِرنِری یا سه‌تایی ( Ternary Operators ) می‌نامند.

مهم ترین عملگرها در برنامه نویسی عبارتنداز:

  1. عملگرهای حسابی ( arithmetic operators )

  2. عملگرهای رابطه ای ( Relational Operators )

  3. عملگرهای منطقی ( Logical Operators )

  4. عملگرهای افزایش و کاهش ( Increment and Decrement Operators )

  5. عملگرهای شرطی ( Conditional Operators )

  6. عملگرهای انتساب ( Assignment Operators )

  7. عملگرهای بیتی ( Bitwise Operators ) 

  8. عملگرهای ساده تبدیل نوع ( Casting Operators )

  9. عملگرهای آرایه ( Array Operators )

در بخش های بعدی این آموزش به توضیح انواع عملگرها که در بالا ذکر کردیم می پردازیم.

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش دوم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش دوم

عملگرها در برنامه نویسی بخش اول | عملگر ها | operator | عملگر های یکانی – اختصاصی سایت آموزی