عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم عملگر های بیتی

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم را جهت مطالعه شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش سوم عملگرها در برنامه نویسی با عملگرهای منطقی ( Logical Operators ) آشنا شدید.

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم عملگر های بیتی - سایت آموزی

عملگر های بیتی ( Bit Operators )

عملگر NOT

این عملگر، بر روی اعداد مبنای دو استفاده شده و کاری که انجام می دهد، صفرها را به یک و یک ها را به صفر تغییر می دهد. برای مثال، عدد ۶ در مبنای ۲ به صورت زیر است:

۰۱۱۰

حال عدد بالا را NOT می کنیم:

NOT(0110) = 1001

با NOT کردن عدد ۶ در مبنای دو، به عدد ۹ میرسیم.

عملگر AND

این عملگر بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را با هم AND می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر AND بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۰ AND 0 = 0
۰ AND 1 = 0
۱ AND 0 = 0
۱ AND 1 = 1

با توجه به مثال بالا، متوجه می شویم که عملگر AND، تنها در صورتی خروجی ۱ می دهد که تمامی خانه ها ۱ باشند و در صورتیکه تنها یک خانه ۰ باشد، نتیجه ۰ خواهد بود، در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنیم:

۵ = Binary(0101)
۹ = Binary(1001)

۰ ۱ ۰ ۱
AND 1 0 0 1
—————————
۰ ۰ ۰ ۱ => Decimal(1)

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم عملگر های بیتی - سایت آموزی

یعنی زمانی که شما دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنید، حاصل خروجی بر اساس اعمال عملگر بر خانه های معادل، عدد ۱ خواهد بود.

عملگر OR

این عملگر بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را با هم OR می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر OR بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۱ OR 0 = 1
۱ OR 1 = 0
۱ OR 0 = 1
۱ OR 1 = 1

بر خلاف عملگر AND، عملگر OR، در صورتی خروجی ۱ می دهد که یکی از خانه ها ۱ باشند و در صورتیکه همه خانه ها ۰ باشد، نتیجه ۰ خواهد بود، در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم OR می کنیم:

۵ = Binary(0101)
۹ = Binary(1001)

۰ ۱ ۰ ۱
OR 1 0 0 1
—————————
۱ ۱ ۰ ۱ => Decimal(13)

همانطور که ملاحظه می کنید، زمانی که شما دو عدد ۵ و ۹ را با هم AND می کنید، حاصل خروجی بر اساس اعمال عملگر OR بر خانه های معادل، عدد ۱۳ خواهد بود.

عملگر XOR

عملگر XOR بین دو عدد باینری انجام می شود و تک تک خانه های معادل را در عملگر XOR با هم XOR، می کند. در ابتدا توضیح دهیم که عملگر XOR بر روی هر جایگاه چه تاثیری دارد، به متن زیر دقت کنید:

۰ XOR 0 = 0،
۰ XOR 1 = 1،
۱ XOR 0 = 1،
۱ XOR 1 = 0،

در مثال بالا، نکته ای که وجود دارد و با عملگر XOR و XOR، کردن دو خانه، خروجی تنها در صورتی ۱ خواهد بود که یکی از خانه ها ۱ باشد و دیگری ۰ ، در صورتی که هر دو خانه ۱ یا هر دو خانه ۰ باشند، خروجی ۰ خواهد بود. در مثال زیر دو عدد ۵ و ۹ را با هم XOR می کنیم:

۵ = Binary(0101)
۹ = Binary(1001)

۰ ۱ ۰ ۱
XOR 1 0 0 1
—————————
۱ ۱ ۰ ۰ => Decimal(12)

در مثال بالا، با عملگر XOR و XOR کردن اعداد ۵ و ۹ به صورت Binary، حاصل خروجی ۱۲ خواهد بود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

با رفتن به آدرس لینک زیر می توانید به بخش پنجم این آموزش بروید:

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

عملگرها در برنامه نویسی بخش چهارم عملگر های بیتی عملگر بیتی – اختصاصی سایت آموزی