قانون import@ در css | ادغام فایل ها در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد دستور import@ در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

دستور import@ در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

قانون import@ در css | ادغام فایل ها در سی اس اس

معرفی قانون کاربردی import@ در زبان طراحی سی اس اس

توسط قانون کاربردی import@ می توانیم یک فایل سی اس اس را در فایل سی اس اس دیگر ادغام یا ترکیب نماییم.

قوانین import@ را می توانیم به صورت داخلی ( درون سند سی اس اس ) و یا به صورت خارجی ( درون صفحه html داخل تگ style ) تعریف کنیم.

در صورت استفاده از دستور import@ بایستی این خاصیت را در بالای سند سی اس اس استفاده نمایید. ( البته بعد از خصوصیت charset@ در صورت استفاده در سند css )

قوانین import@ از کوئری های رسانه نیز پشتیبانی می کند. لذا شما می توانید فایل های مرتبط با رسانه را به سند سی اس اس خود ایمپورت کنید.

مقادیر دستور کاربردی import@ در زبان طراحی سی اس اس

دستور کاربردی import@ که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 2 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار url|string
  2. مقدار list-of-mediaqueries

قانون import@ در css | ادغام فایل ها در سی اس اس

مقدار url|string درون دستور import@ در زبان سی اس اس

اگر دستور import@ را برابر با مقدار url|string قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک رشته url یا آدرس محل منبعی که قصد ادغام آن را در سند سی اس اس داریم را مشخص نماییم.

این url می تواند آدرس دهی نسبی یا مطلق داشته باشد.

مثال براساس مقدار url|string برای دستور import@

مقدار list-of-mediaqueries درون دستور import@ در زبان سی اس اس

اگر دستور import@ را برابر با مقدار list-of-mediaqueries قرار دهیم، یعنی می خواهیم لیستی از کوئری های رسانه ای جدا شده با کاما که کاربردهای قوانین CSS را در URL مرتبط شده تعریف می کنند، تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار list-of-mediaqueries برای دستور import@

قانون import@ در css | ادغام فایل ها در سی اس اس

بررسی دستور import@ از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

دستور import@ در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از دستور import@ در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

قانون import@ در css | ادغام فایل ها در سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی