لیست ها در HTML بخش اول لیست نامرتب Unordered List

لیست ها در HTML بخش اول را جهت استفاده شما همراهان گرامی در سایت آموزی تدارک دیدیم.

این سری آموزشی در قالب ۳ بخش برای شما مخاطبان محترم تدریس خواهد شد.

لیست ها در اچ تی ام ال بخش اول

لیست ها در HTML بخش اول لیست نامرتب Unordered List - سایت آموزی

در بخش اول از این سری آموزشی در مورد لیست های نامرتب ( Unordered Lsits ) توضیحات کاملی ارائه می دهیم.

لیست های نامرتب ( Unordered Lists )

در لیست های نامرتب برای عناصر لیست از شماره و عدد یا حروف الفبا استفاده نمی شود.

این لیست ها با دو نوع تگ مهم به نام های ul و li تشکیل می شوند.

تگ ul در html

این تگ جهت ایجاد لیست های غیر شمارشی یا نامرتب استفاده می گردد.

تگ ul دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و درون این تگ آیتم های لیست نامرتب قرار می گیرد.

تگ li در اچ تی ام ال

جهت ساخت یک لیست نامرتب تنها با استفاده از تگ ul قادر به ایجاد چنین لیستی نخواهید بود.

در حقیقت تگ ul تنها تعیین کننده استفاده از لیست نامرتب است.

لذا اگر قصد دارید آیتم های لیست نامرتب خود را بسازید، بایستی از تگ li استفاده کنید.

تگ li نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

درون تگ li آیتم های لیست قرار می گیرند. این آیتم ها می توانند شامل محتوا ، عکس ، لینک و یا المان های مختلف HTML باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

[html]<ul>
<li><p>محتوا در لیست مورد نظر</p></li>
<li><a href=”https://siteamoozi.com”>لینک در لیست مورد نظر</a></li>
<li><img src=”photo” alt=”تصویر در لیست مورد نظر”></li>
</ul>[/html]

مثال مذکور شامل سه نوع آیتم مختلف در لیست نامرتب می باشد.

آیتم اولی محتوا در لیست مورد نظر می سازد.

آیتم دومی در لیست مورد نظر یک لینک تولید کرده است.

و آیتم سومی در لیست مورد نظر یک تصویر را شامل می شود.

نکات مهم

  1. تگ ul تعیین کننده ایجاد لیست های غیرشمارشی است. اما برای ساخت لیست نامرتب همراه با تگ li به کار می رود.
  2. تگ li می تواند سازنده آیتم های لیست نامرتب باشد.
  3. لیست های نامرتب هرگز با عدد همراه نیستند. و بجای عدد معمولا با انواع بولت ها آیتم های لیست را تفکیک می کنند.
  4. با استفاده از خاصیت type در تگ li می توانید نوع بولت را از حالت پیش فرض که مقدار disc دارد تغییر دهید.
  5. مهمترین مقادیر خاصیت type در تگ li عبارتنداز: circle ( دایره توخالیdisc ( دایره توپر ) و square ( مربع توپر )

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

لیست ها در HTML بخش اول لیست نامرتب Unordered List اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی