لیست ها در HTML بخش دوم | Ordered Lists | لیست مرتب شمارشی در html

لیست ها در HTML بخش دوم را جهت مطالعه شما مخاطبان محترم سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش اول این سری آموزشی شما دوستان گرامی رو با لیست های نامرتب آشنا کردیم.

لیست ها در HTML بخش دوم

لیست ها در HTML بخش دوم | Ordered Lists | لیست مرتب شمارشی در html

لیست ها در HTML بخش دوم | Ordered Lists | لیست مرتب شمارشی در html

در بخش دوم این آموزش قصد داریم شما عزیزان رو با نوع دیگری از لیست ها در HTML آشنا کنیم.

لیست های مرتب ( شمارشی ) نوع دیگری از لیست ها هستند که در بخش دوم به توضیح اونها می پردازیم.

لیست های مرتب ( Ordered Lists )

لیست مرتب یا ترتیبی با تگ ol  در ابتدای آن ها همراه است.

این نوع لیست ها عددی هستند و آیتم های آن شماره گذاری می شوند.

تگ ol

اگر در سند html خود قصد ساختن لیست های مرتب یا شمارشی دارید، بایستی از تگ ol استفاده کنید.

تگ ol دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

در حقیقت تگ ol به تنهایی نمی تواند لیست شمارشی ایجاد کند.

و برای اینکه بتواند لیست بسازد، بایستی آیتم های این لیست درون تگ ol تعریف شود.

تگ li

همانطور که اشاره شد، جهت ساخت یک لیست مرتب تنها با استفاده از تگ ol قادر به ایجاد چنین لیستی نخواهید بود.

در حقیقت تگ ol تنها تعیین کننده استفاده از لیست مرتب است. و در ابتدای لیست می آید.

لذا اگر قصد دارید آیتم های لیست مرتب خود را بسازید، بایستی از تگ li استفاده کنید.

تگ li نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

درون تگ li آیتم های لیست قرار می گیرند. این آیتم ها می توانند شامل محتوا ، عکس ، لینک و یا المان های مختلف HTML باشد.

این آیتم ها در لیست مرتب شماره گذاری می شوند.

به مثال زیر توجه کنید:

نمایش آیتم های لیست مرتب شمارشی فوق در صفحه مرورگر به شکل زیر خواهد بود :

  1. آیتم اول لیست
  2. آیتم دوم لیست
  3. آیتم سوم لیست

لیست ها در HTML بخش دوم | Ordered Lists | لیست مرتب شمارشی در html – اختصاصی سایت آموزی